Izrada 3D modela lavaboa

Model lavaboa na osnovu kojeg će se odraditi kalup za livenje. Materijal NEKURON 300.