MECHMATE CNC router

Izrada dve CNC mašine MechMate, registrovanih brojeva #102 i #103. 

Obe mašine su radne površine 265cm X 140cm X 18cm. 

Upravljanje koračnim motorima od 5,6A, sa mikrokoračnim drajverima. 

Kretanje preko V šina i V kugličnih ležajeva.

Obrada materijala trofaznim frezerom od 2,2kW sa vodenim hladjenjem.