Izrada ikona. Ova ikona je od jelovine, moguća izrada i od drugih vrsta drveta. Ikona Sveti jovan: